БОГОДУХІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 7 "ТЕРЕМОК" БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

звіт завідувача

 

 

 

 

 

Звіт

завідувача  Богодухівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «Теремок»

Богодухівської міської ради Богодухівського району

Харківської області

Назаренко Н.В.

за 2018/2019 н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Теремок» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області  знаходиться  за адресою 62103, м. Богодухів, вулиця 8 Мехкорпусу,16.

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1973року, за статутом садочок розрахований на 50 дітей: група раннього віку – до  15 дітей, різновікова група молодшо-середнього дошкільного віку 4 та 5 років життя – до 15 дітей, група старшого дошкільного віку – на 20 дітей.

Мова навчання в садочку – українська.

     Дошкільний заклад протягом навчального року працював за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (рекомендовано листом МОН України від 09.11.2015 № 1/11-16163).

У своєму складі заклад має 3 групи, з них: 1 група перша молодша, для  дітей до 3 років, 2 групи дошкільного віку.

 

Мережа дітей у 2018 / 2019 навчального року.

№ з/п

Назви груп

Дітей

Примітки

1.

Група раннього віку

24

 

2.

Різновікова молодшо-середня група (4-го – 5-го року життя)

28

 

3.

Група старшого дошкільного віку (6 (7) року життя)

28

 

 

Всього:

80

 

Режим роботи дошкільного закладу

       Відповідно до статуту дошкільний навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем протягом  10.5 годин один день.

Вихідні дні субота, неділя, святкові.

      Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7.00 – 17.30.

      Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

-         Група раннього віку – 7.00 -17.30;

-         Групи молодшого дошкільного віку (4-го – 5-го років життя) та старшого дошкільного віку (6-го – 7-го років життя) – 7.30 – 16.30.

У дошкільному закладі працюють 17 працівників. У складі педагогічного колективу – 6 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник, технічного персоналу – 10 працівників.

Завідувач Богодухівського ДНЗ № 7 Назаренко Наталія Василівна, освіта вища, закінчила Харківський НПУ ім. Г.С.Сковороди 02.06.1998 спеціальність за дипломом «Організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку», має кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», заклад очолює з 2008 року, у 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації, у 2014 атестувалась і їй була присвоєна кваліфікаційна категорія «керівник відповідає займаній посаді».

Склад педагогічного колективу: 5 вихователів, 1 музичний керівник. З них: 4 вихователі мають середньо-спеціальну освіту, 1 вихователь має повну вищу освіту. В 2017 року 4 вихователі ДНЗ пройшли курси підвищення кваліфікації, у березні 2015 вихователі пройшли атестацію. В дошкільному закладі є вакансія музичного керівника.

  На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Навчально-виховний процес у Богодухівському  дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 7 «Теремок» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області (далі – ДНЗ №7) здійснюється у 2018/2019 навчальному році відповідно до основних нормативних документів: 

-         Конституції України;

-         Законів  України «Про освіту» від 05.09.2018 року № 2145 VІІІ;           «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628-ІІІ (із змінами), «Про права дитини», «Про місцеве самоврядування»;

-         Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного  виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

-         Конвенції прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 №789-XІІ;

-         Базового  компоненту  дошкільної освіти(нова  редакція)   від 22.05.2012 № 615;

-         Концепції національного патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 № 641);

          Наказів Міністерства освіти і науки України:

-         від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26;

-         від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618;

-         від 28.10.2008  №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони  життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»;

-         від 07.11.2000  N 522 «Про затвердження Положення про порядок  здійснення інноваційної освітньої діяльності»; -         від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

 Інструктивно-методичних листів:

-         Листа МОН України Інструктивно-методичні рекомендації від 13.06.2018 №1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»;

-         Листа  МОН України від  20.08.2018 № 1/9-501 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році».

-         Листа МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;

-         Листа МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

-         Листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

-         Листа МОН України від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної освіти»;

-         Листа МОН України від 18.09.2014 № 1/9-473 « Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»;

-         Листа МОН України від 28.04.2015 №1/9-215 «Щодо обліку дітей дошкільного віку»,

-         Листа МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

-         Листа МОН України від 02.09.2016 № 1/9-546 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

-         Листа  «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» № 1/9-510 від 18.12.2000 року;

-         Листа  Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

-         Листа  МОНМС України №1/9-198 від 16.03.12  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

-         Листа  МОНМС України №1/9-413 від 28.05.2012 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

-         Листа  МОН України №1/9-249 від 20.05.2015 «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/216 навчальному році»;

-         Листа «Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку в умовах різних форм здобуття обов’язкової дошкільної освіти «Харківська академія неперервної освіти»»  від 12.12.2012 № 1752;

-         Листа КВНЗ «Харківська академія неперервної  освіти»  від  24.13.2015  № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження  на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;

-         Інструктивно-методичних рекомендацій  КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н.р.»;

-         Листа МОН України «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»від 27.09.2010 р № 1/9-666;

-         Листа МОН України «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 29.07.2011 №1/9-577;

-         Листа МОНМСУ  від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»;

-         Інструктивно-методичного листа МОНМС України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.07.2011 №1/9-634;

-         Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти «Про організовану самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 27.07.2010 №1.4/18-3082;

          Інструкцій:

-         «Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012  №1059;

-         «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» №298/227 від 17.04.2006 та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

-         Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234);

-         Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

-         Статуту  Богодухівського   дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7 «Теремок» Богодухівської міської ради Богодухівського району  Харківської області, інших нормативно-правових документів в галузі дошкільної освіти.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення належних умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами),  навчальний  рік  у  2018/2019 навчальному році розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

          Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.   

          Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст  навчально-виховного  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі  з особливими освітніми потребами,  рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України:

1) комплексні програми:

 - програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (рекомендовано листом МОН України від 09.11.2015 № 1/11-16163)

2) парціальна програма:

- Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (схвалено для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки і психології  Науково-методичної ради з питань освіти МОНМСУ (Лист І ІТЗО від 25.03.2016р.  № 2.1/12-Г-85)

- Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», (схвалено для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки і психології  Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (Лист І ІТЗО від 08.11.2013р.  № 14.1/12-Г-632)

- Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом», схвалено для використання в ДНЗ комісією з дошкільної педагогіки і психології  Науково-методичної ради з питань освіти МОНУ (Лист ІМЗО від 13.06.2016р.  № 2.1/12-Г-363)

 Для реалізації варіативної складової Базового компонента в закладі зміст парціальних програм  інтегруються в різні види навчально-виховної діяльності відповідно до змісту цих парціальних програм.

Крім вищезазначеного програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керуються Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році.

Дошкільний заклад   забезпечує доступність освіти всім дітям старшого дошкільного віку через запровадження різних варіативних форм її здобуття (дошкільний навчальний заклад, консультативний центр, соціально-педагогічний патронат тощо). При цьому створює умови для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей. При роботі з дітьми старшого дошкільного віку педагоги спрямовують свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а  й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої), використовують різноманітні  форми і методи освітнього впливу.

У навчально-виховному процесі  використовувалися такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття. Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому головним орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість буде психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

На основі   Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм  змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2018/2019 навчальному році дошкільний заклад працював за такими напрямами:

-  національно-патріотичне виховання; 

-  формування моральних якостей дошкільника;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;

а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

Основні завдання дошкільного закладу:

•       створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;

•       забезпечення дієвості особистісно-орієнтованої освітньої системи;

•       забезпечення наступності між ланками освіти;

•       гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя;

•       реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ЗДО.

         Педагогічний колектив  використовував у своїй роботі  журнали «Дошкільне виховання»,  «Палітра педагога», а також літературою запропонованою методистом відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації.

Серед провідних питань, які на сьогодні є в дошкільній освіті, важливе  місце займає всебічний розвиток особистості. Для вирішення цього питання педагоги дошкільного закладу урізноманітнюють освітньо-виховний процес, підвищують свою педагогічну майстерність, ведуть роз'яснювальну роботу серед батьків вихованців, зміцнюють та поповнюють матеріальну базу закладу.

Працівники дошкільного закладу приділяли особливу увагу  патріотичному, гуманістичному вихованню дітей та народознавству.     Діти разом з вихователями продовжували вивчати народні традиції, обряди, пісні, танці, колядки, вірші. Продовжували поглиблену роботу по зміцненню фізичного та психічного здоров'я кожної дитини.

         Педради, проблемні семінари, консультації, колективні перегляди занять і інші види роботи, які проводяться відповідно до плану роботи дошкільного закладу, сприяють удосконаленню методів, якості виконання завдань освітнього процесу. Значна увага приділяється підвищенню професійного рівня педагогів. Для цього всі вихователі відповідно до плану беруть участь у районних методичних об'єднаннях, систематично займаються самоосвітою, вивчають та узагальнюють передовий досвід колег. На базі нашого дошкільного закладу були проведені засідання районної методичної студії керівників закладів дошкільної освіти Богодухівського району Харківської області на тему «Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку одна з умов соціалізації особистості. Калейдоскоп педагогічних ідей з питань соціально-морального виховання дошкільників» та засідання районної студії вихователів молодшого дошкільного віку «Формування у дітей дошкільного віку соціально-моральних цінностей на основі українських народних традицій. Методи і прийоми формування духовно-моральних якостей дошкільників засобами літературних творів. Досвід роботи вихователів груп молодшого віку з національно-патріотичного виховання дітей: проблеми та здобутки».

Вихователь Фесенко Світлана Іванівна була учасником І районного туру конкурсу «Кращий вихователь Слобожанщини 2019 року» в номінації досвідчений вихователь.

    Для виконання мети і завдань роботи ДНЗ № 7 керівником закладу використовувались різні форми і види (попередній, наступний, поточний, тематичний, вибірковий, фронтальний) контролю. Це забезпечує інформацією про роботу всіх педагогів, сприяє оцінюванню результатів виконання програми розвитку дітей, допомагає з'ясувати рівень вирішення завдань в цілому та окремих розділів.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

Педагоги закладу достатньо володіють технологією теорії розв’язання винахідницьких завдань, застосовують у щоденній роботі методи та прийоми пошуково-дослідницького характеру, нетрадиційні підходи до оздоровлення, розвитку творчих здібностей малюків тощо.

В групах створено належні умови для здійснення освітньо-виховного процесу, відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у кожній віковій групі.

Ділова документація в групах ведеться згідно вимог Інструкції з ведення ділової документації. Освітньо-виховний процес планується згідно перспективного планування. Планування навчально-виховного процесу та його організація здійснюється у відповідності з вимогами програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Проаналізувавши роботу за пройдений навчальний рік, вихователі поставили перед собою завдання на наступний навчальний рік, які будуть враховані в плані роботи новий на навчальний рік та в перспективних планах вихователів.

Належне місце в роботі дошкільного закладу займає співпраця з Богодухівською гімназією № 1 Богодухівської районної ради Харківської області та КЗ «Богодухівська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів № 2». Позитивна взаємодія вчителів та вихователів обумовлена організацією спільних методичних заходів із використанням інтерактивних форм роботи. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані такі заходи, як: свято Першого дзвоника, свято Миколая, різдвяні розваги,  проводилися екскурсії до шкіл, організовувалися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками групи старшого дошкільного віку.  Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

         Велика увага в дошкільному закладі приділяється харчуванню дітей. Для цього  завідувачем закладу та старшою медичною сестрою здійснюється щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм. Завідувачем здійснюється контроль за виконанням розпорядження про встановлення плати для батьків; за режимом харчування; за організацією питного режиму; за наявністю двотижневого меню; за веденням документації щодо харчування згідно чинного законодавства; за наявністю щоденного меню-розкладу, що відповідає двотижневому меню та картотеці страв; за наявністю меню-вивіски, графіка видачі їжі; за зберіганням добових проб; за проведенням санітарно-освітньої роботи серед персоналу, контроль за виконанням медичних оглядів; за роботою з батьками щодо питань раціонального харчування дітей дома тощо. В дошкільному закладі діє рада з питань організації харчування дітей в дошкільному закладі, на засіданнях якої вирішуються питання, що виникають в процесі роботи.

З початку поточного року відповідно до рішення XХХІІ сесії VІІ скликання Богодухівської міської ради Харківської області «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків за перебування дітей в дошкільних навчальних закладах міської ради на 2019 рік» від 21.12.2018 року № 1171 - VІІ  була встановлена вартість харчування 30.00 грн. для дітей дошкільного віку та 21.00 грн. для дітей раннього віку. В літній оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10 % для придбання свіжих овочів та фруктів. Розмір батьківської плати за перебування дітей у дошкільному закладі становить 40% від встановленої вартості харчування на день. Від плати за харчування дитини, звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах (в садочку одна дитина користувалася цією пільгою до лютого місяця). Забезпечуються безкоштовним харчуванням діти-сироти, діти позбавленні батьківського піклування, діти-інваліди, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей учасників бойових дій (АТО) (в садочку таких діток двоє), які перебувають у комунальних дошкільних навчальних закладах. Розмір плати зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.  Забезпеченням  дітей овочевим набором та картоплею  в цьому навчальному році займалася Богодухівська міська рада.

На підставі накопиченої відомості обліку витрат продуктів на одну дитину щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому – 81,7% від основного набору продуктів харчування.

Медичний кабінет дошкільного закладу оснащений відповідно до нормативних вимог. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Шило Н.І. (стаж роботи на посаді більше 10 років). Зауважень з боку управління Держпродспоживслужби чи інших перевіряючи установ не було.

Протягом року колектив плідно працював над формуванням здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася комплексна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. В кожній групі за наслідками обстеження спеціалістами та антропометричними вимірюваннями наявний листок здоров’я вихованців. Протягом останніх двох років в садочку не було гострих, дитячих інфекційних захворювань. Загальний відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу за 8 місяців цього навчального року – 66%, що на 7% більше ніж за той самий період у попередньому навчальному році. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачу, батьківських зборах. В умовах дошкільного закладу з метою зниження захворюваності дітей чимале значення надавалося проведенню оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, своєчасне провітрювання кімнат, дихання травами  тощо), попередженню дитячого травматизму та забезпеченню безпеки життєдіяльності, а також проведенню занять як з працівниками, так і з дітьми з правил поведінки у надзвичайних ситуаціях.

          В дошкільному закладі відповідно до плану проводяться інструктажі з педагогічним та техперсоналом щодо запобігання дитячого травматизму, один раз на квартал адміністрацією видається наказ щодо запобігання дитячого травматизму в різні пори року. Проводиться робота з батьками (консультації, інформації в куточках для батьків, бесіди тощо). В листопаді та квітні проводилися «Тижні безпеки дитини» відповідно до плану. Регулярно проводять вихователі бесіди, заняття з дітьми.

На   виконання листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.07р. №1/9-263 працює робоча група  по обліку дітей від народження до 6(7) років по нашому мікрорайону. Проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні закріпленому за дошкільним закладом. Результати обліку звірено з даними дитячої консультації. На підставі списків складений персоніфікований облік дітей станом на 01.09.2017 року, який протягом навчального року оновлюється та поповнюється.

Охоплення дітей дошкільною освітою становить: від 0 до 6 років – 75%  (у минулому році 64,71%), від 3 до 6 років – 98% (у минулому році 100%).

Постійно проводиться робота з батьками:

-           загальні та групові збори;

-           консультації для батьків;

-           масові заходи з участю батьків;

-           дні відкритих дверей.

   Велику увагу в дошкільному закладі приділяється покращенню матеріально-технічній базі. Відповідно до плану поступово виконуються ремонтні роботи в групових кімнатах, харчоблоці, пральні тощо. Так завдяки допомозі батьків під час підготовки до 2018/2019 навчального року ми закінчили заміну водогону (його вартість 4551,50грн), виконали косметичний ремонт роздягальні в групі старшого дошкільного віку (вартість – 1910,10грн), фарбування прогулянкових майданчиків, підлоги, панель, дверей, стільчиків в приміщені (вартість матеріалів – 5400,00грн), зробили цементний майданчик під баки для сміття та цементну заливку навколо каналізаційного колодязя. Придбала в групу старшого дошкільного віку килим (3500,00грн), дві лави зі спинками на прогулянковий майданчик (1320,00грн), тюль в роздягальні всіх вікових груп (1680,00грн).

Звіт про залучення та використання позабюджетних коштів у Богодухівському ДНЗ № 7 за 9 місяців 2018/2019 н.р.

№ з/п

Що придбано

Кількість

Сума (грн)

Примітки

1

Побутова хімія

 

3003,70

 

2

Канцтовари

 

811,00

 

3

Дезактин

 

442,08

 

4

Дидактичні посібники

 

990,00

 

5

Фахові видання

 

762,40

 

6

Обслуговування комп’ютера

 

1508,00

 

7

Електрообладнання (лампочки, патрони)

 

971,60

 

8

Атрибути до свят

 

2332,85

 

9

Лікарські засоби

 

260,00

 

10

Тертушка на харчоблок

 

150,00

 

11

Кран

 

44,00

 

12

Квіти (на квітники)

 

350,00

 

13

Бензин

 

140,00

 

14

Кріплення на телевізор

 

515,00

 

15

Цукерки, яблука

 

752,75

 

16

 

 

 

 

 

Всього

 

13015,38

 

 

Всього

 

13015,38

 

Залишилося з серпня 2018 року – 342,45грн;

Надійшло за 9 місяців 2018/2019 н.р. – 17415,00грн;

Витрачено за 9 місяців – 13015,38грн;

Залишок – 4724,07.

 

За сприянням міської ради нам в садочок придбали ноутбук, двомісну гойдалку, іграшки (5855,00грн), посуд (12948,00грн), замінили електроводонагрівач.

          Співпраця всіх служб позитивно вплинула на підвищення рівня професійної компетентності педагогів, на якість вирішення завдань плану роботи дошкільного закладу. Поряд з цим проблемою є продовження створення сучасного предметно-розвивального середовища відповідно до сучасних вимог. Над цим зараз продовжує працювати наш колектив. Крім того, є проблеми, які ми можемо вирішити тільки спільними зусиллями з нашим засновником, міською радою – це дах головного корпусу закладу, паркан та остання гілка водовідведення.

Таким чином аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми та методи, спільні зусилля адміністрації, колективу, засновника та батьків  позитивно вплинули на результативність роботи закладу. План роботи за минулий навчальний рік виконано. Дякую за увагу!

 

Протокол  № 5

загальних зборів (конференції) колективу

закладу та батьків або осіб, які їх замінюють

Богодухівського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 7 «Теремок» Богодухівської міської ради

Богодухівського району

Харківської області

від 05.06.2019 року  

Голова – Макаренко О.В.;

Секретар – Чайка А.В.

Присутні: батьки – 18 чоловік;

                   члени трудового колективу – 15 чоловік.

Гості: _____________________________________________________________

Відсутні: Шигимага В.І. – відпустка, Дігтяр С.А. - поважна причина.

Порядок денний

1.     Про звіт завідувача Богодухівського ДНЗ № 7 за звітній період 2018/2019 навчального року.

2.     Про вибори лічильної комісії.

3.     Про оцінку роботи завідувача Богодухівського ДНЗ № 7 (голосування).

 

За порядок денний проголосувало 33 особи. Порядок денний прийнято одноголосно.

Головою загальних зборів (конференцій) внесено пропозицію щодо регламенту роботи. За  регламент проголосувало 33 особи. Регламент затвердили таким чином:

Доповідь – до 30хв.

Виступ у дебатах – до 5хв.

Для довідок – до 5хв.

Перерва – без перерви.

Загальний час засідання – 1год. 00хв.

1.    СЛУХАЛИ:

 Звіт завідувача Богодухівського ДНЗ № 7 Назаренко Н.В. за звітній період 2018/2019 навчальний рік. (додається).

ВИСТУПИЛИ:

1.       Котолуп Г.А., голова ПК, вихователь ДНЗ № 7, відмітила про тісний зв’язок у роботі між профспілковим комітетом та адміністрацією закладу. Наталія Василівна постійно підтримує добрий мікроклімат в колективі, є зразком сучасного керівника.

2.       Іншина Д.М., дуже задоволена дитячим садком, видно як виконуються ремонтні роботу, на що і куди ідуть кошти, в садочку охайно, чисто, на свята виготовляються декорації, костюми, а це цікаво і дітям і батькам.

3.       Зіньковський В.О., член батьківського комітету, вдячний всьому колективу за роботу, з кожним роком садочок стає кращим, дитина їде із задоволенням, а ми батьки, чим зможемо будемо допомагати.

4.       Зайцева О.М., вихователь закладу, яка запропонувала прийняти інформацію до відома, перейти до обрання лічильної комісії та голосування.

УХВАЛИЛИ:

1.     Виступ завідувача прийняти до відома.

2.     Перейти до обрання лічильної комісії та голосування.

 

2.       Вибори лічильної комісії.

    Слухали: пропозицію Фесенко С.І. обрати членами лічильної комісії Статівку Ю.О., Михайлюченка А.М., Іншину Д.М., Неонету В.С.

«За» - 32;

«Проти» - 0;

«Утримались» - 0

       УХВАЛИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі: Статівку Ю.О., Михайлюченка А.М., Іншину Д.М., Неонету В.С. Ухвала прийнята числом голосів 32, що складає 100%.                                                                                                                                                                                  

3.     Проведення таємного голосування.

Рішення лічильної комісії:

-         Отримано бюлетенів для голосування – 32;

-         Виявлено у скрині для голосування бюлетенів – 32;

-         З позначкою «задовільно» –  32 бюлетенів;

-         З позначкою «не задовільно» – 0 бюлетенів;

-         Зіпсованих бюлетенів немає.

Оцінка «задовільно» діяльності завідувача Богодухівського ДНЗ № 7 Назаренко Н.В. за звітній період 2018/2019 навчальний рік.

 

Голова зборів                       Макаренко О.В.

                                                                                Секретар                         Чайка А.В.